Alta y baja de personal de Centros de Reconocimiento de Conductores - CRCs

Si vas a incorporar o vas dar de baja a personal de tu Centro de Reconocimiento de Conductores - CRCs (tanto directores como facultativos), deberás notificarlo a tu Jefatura u Oficina de Tráfico para que quede registrarlo.

Recuerda que cualquier modificación al respecto debe ser comunicada a la delegación o consejería de salud de tu comunidad autónoma.

1. Alta de personal (director o facultativo):

 • Solicitud, en impreso oficial, rellena con los datos de las personas a dar de alta.
 • Relación del personal autorizado por la autoridad sanitaria competente.
  Debes indicar el nombre, apellidos, número del DNI o NIE y nacionalidad de cada facultativo y acompañar el documento acreditativo del registro de firmas de cada uno de ellos visado por los Colegios profesionales correspondientes.
 • Declaraciones por escrito del titular, del director, del director facultativo, así como de los facultativos de no estar incursos en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8 del Reglamento de Centros de Reconocimiento (RD 170/2010).

2. Baja de personal (director o facultativo):

 • Solicitud, en impreso oficial, rellena con los datos de las personas a dar de baja.
 • Justificante o resguardo de haber abonado: la tasa 3.2 de 44,58 €

Tanto a la hora de realizar altas como bajas, es posible agrupar a varias personas en la misma solicitud.

Recuerda que cualquier modificación debe ser comunicada a la delegación o consejería de salud de tu comunidad autónoma.

1. Presencialment,  lliurant tota la documentació en qualsevol  Prefectura o Oficina de Trànsit . Consulta a la Prefectura o oficina l'horari d'atenció a Centres de Reconeixement de Conductors.

2. Per internet,  a través del  Registre Electrònic . Has de disposar de  DNI electrònic  o  certificat electrònic  en vigor o les credencials de  cl@ve  per accedir al registre. A més, com que la presentació del teu escrit haurà d'anar signada, és important que verifiquis abans de realitzar el registre que tens descarregat el programa  AutoFirma . Disposes d'un servei que  verifica que el teu equip compleix els requisits per poder realitzar els tràmits de manera telemàtica .

Pots seguir les instruccions següents:

 • Compra i baixa el justificant de ${taxa3.2} corresponent.
 • Omple les dades de la teva sol·licitud al nostre  Registre Electrònic
  • Identifica i emplena les dades de l'interessat, selecciona com a “Organisme destinatari” la teva  Prefectura o Oficina local de Trànsit  més propera.
  • Empleneu l'apartat “Assumpte” indicant l'operativa a realitzar seguit del nom del CRC.
  • Finalment, prem “Afegir document” a la secció de “Documents annexos” i adjuntant:
   • Imprès de sol·licitud signat DIGITALMENT amb certificat vàlid pel titular del centre.
   • Acreditar degudament la representació
   • Número de taxa o resguard de la mateixa.
   • Els altres documents descrits anteriorment, aportant per als supòsits especials la documentació addicional exigida.
  • Si el trámite lo va a presentar un representante en tu nombre, deberás haber autorizado previamente la representación a través de nuestro Registro de apoderamientos. Tu representante, a la hora de identificarse en el registro para presentar la solicitud, debe indicar esta circunstancia marcando en el desplegable '¿Quién presenta el trámite?' la opción 'Representante', y rellenando posteriormente en el formulario tanto sus datos (representante) como los tuyos (representado). 


A la hora de presentar tu solicitud por registro debes tener en cuenta: 

 • La presentació per registre duna sol·licitud no és un tràmit automàtic. Atendrem la teva sol·licitud en el mínim termini possible, però no ens és possible garantir un termini. En el moment que tramitem la teva sol·licitud t'enviarem un correu electrònic confirmant-te que ja ha estat realitzat.
 • A l'hora de fer el tràmit es tindrà en compte la data en què va ser presentada la sol·licitud. No oblidis conservar el justificant de presentació.
 • Abans d'adjuntar els vostres documents digitals, verificar que aquests són fàcilment llegibles i que es troben digitalitzats amb una bona qualitat. Si no podem llegir clarament la documentació que ens enviïs, no podrem atendre la teva sol·licitud.

Para tramitar el alta o la baja de personal, tienes que abonar la tasa 3.2 de 44,58 €

Tienes varios medios para pagar tu tasa:

 • Si vas a realizar la solicitud del trámite por internet a través del Registro, deberás pagar la tasa previamente a través de cualquiera de los canales disponibles e incluir el justificante de pago en ella.
 • En caso de realizar el trámite presencialmente podrás pagar la tasa en nuestras oficinas en el momento de realizarlo, usando cualquier tarjeta de débito o crédito, nunca en metálico, o aplicar una tasa comprada previamente en alguno de los canales habilitados para ello.

El titular del Centro de Reconocimiento de Conductores o cualquier persona autorizada en su nombre.

Para realizar la autorización a otra persona que actúe en tu representación, puedes designar un representante a través de nuestro Registro de apoderamientos.

También puede personarse siempre que disponga de un documento firmado por el interesado donde le autorice a realizar la solicitud, y donde exprese su carácter gratuito. Para ello descarga y rellena el modelo de autorización de la DGT “Otorgamiento de representación”.

Si el trámite lo va a realizar otra persona en su nombre, en el momento de solicitar la cita previa en el 060, se debe indicar el DNI del interesado y también el de la persona autorizada.

Descarga de impresos

Te puede interesar